Got a question?
Give us a call!

+30 694 7191456
+30 6953049798
Send us an e-mail «

COVID-19

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19

Η εταιρεία Luxury Villas on Crete λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα τουριστικά καταλύματα/επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού λόγω του ιού SARS-CoV-2 και της ασθένειας COVID-19, προχώρησε στην δημιουργία αναλυτικού Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Δράσης για τυχόν κρούσμα COVID-19 για τα τουριστικά καταλύματα για τα οποία έχει την πλήρη διαχείριση αυτών. Τα υποχρεωτικά μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία μας καθώς επίσης και τις προαιρετικές συστάσεις, έχουν σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ασφάλειας των πελατών καθώς και των υπαλλήλων της. Στόχος της εταιρείας είναι η άρτια εκπαίδευση των υπαλλήλων και η αποτελεσματική διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στόχος της εταιρείας είναι η προστασία τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού της καθώς επίσης και η εναρμόνιση στους νέους υγειονομικούς κανονισμούς για την πρόληψη και καταπολέμηση της διασποράς του COVID-19.  

Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα Αποφυγής Μετάδοσης του COVID-19

Η διοίκηση λαμβάνει μέτρα για την ορθή εφαρμογή πρακτικών ατομικής υγιεινής για εργαζόμενους και για εξωτερικούς συνεργάτες. 

 • Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε όλο το προσωπικό (Μ.Α.Π) και εξασφάλιση της συνεχής επάρκειας αυτών. 
 • Εκπαίδευση προσωπικού για την ορθή χρήση Μ.Α.Π και υγειονομικών πρωτοκόλλων
 • Ενημέρωση σχετικά με την επιδημία του COVID-19 και παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό τους για την αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων. 
 • Χρήση αντισηπτικών σε κοινόχρηστους χώρους, αποφυγή χειραψιών και τήρηση σωματικών αποστάσεων.
 • Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια παραμένει σπίτι και επανέρχεται κανονικά στην εργασία μόνο με αρνητική εργαστηριακή εξέταση. 
 • Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού- COVID-19.
 • Ειδικός εξοπλισμός για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος.

Εκπαίδευση στην τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Η διοίκηση καθώς και όλο το προσωπικό της εταιρείας παρακολούθησε επιτυχώς επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου και της περιφέρειας Κρήτης με τίτλο:

«Κορωνοϊος (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση»

Σήμα Πιστοποίησης Health First

Το γραφείο έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης για τη λήψη μέτρων, την πρόληψη και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων Covid-19, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού στο προσωπικό και τους επισκέπτες. Το σχέδιο δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. Η διεύθυνση του γραφείου για την περιοχή του Σισίου όρισε υγειονομικό συντονιστή την κα. Audrey Thomassen για την επίβλεψη της εφαρμογής του και έναν ιατρό ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 σε ύποπτο κρούσμα. Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Δράσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες, υπαλλήλους, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό).

Πιστοποιητικά Health First για τα καταλύματα που διαχειρίζεται η εταιρεία έχουν αποκτηθεί. 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19

Εάν ένας επισκέπτης ή υπάλληλος του καταλύματος παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 • Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό γραφείο κ. Ορφεάς Περίδης, από το ιατρικό κέντρο Σισίου CreteMedigroup για αξιολόγηση του περιστατικού. Επί αδυναμίας προσέλευσης ιατρού στο τουριστικό κατάλυμα, ο ασθενής μπορεί να μεταβεί ή να μεταφερθεί με όχημα (με την ενδεικνυόμενη χρήση ΜΑΠ) εάν η κλινική του κατάσταση το επιτρέπει προς τοπική Μονάδα Υγείας, αφού πρώτα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Μονάδα αυτή.
 • Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας η οποία μπορεί να το διαχειριστεί.
 • Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση λαμβάνεται από τον ασθενή δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
 • Εφόσον το περιστατικό επιβεβαιωθεί ως COVID-19, ο υγειονομικός υπεύθυνος της εταιρείας επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή στο 1135, για δήλωση του κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του. Ο ιατρός οφείλει να δηλώσει το επιβεβαιωμένο κρούσμα μέσω του Μητρώου COVID-19. 
 • Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
 • Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα
 • Ο ιατρός και το προσωπικό του καταλύματος που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου ή αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει ΜΑΠ. Ο ιατρός χρησιμοποιεί ΜΑΠ υψηλής προστασίας (μάσκα υψηλής προστασίας, γυαλιά ή προσωπίδα, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες) εάν κατά την κρίση του, υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε μολυσματικό αερόλυμα (πχ διαχείριση ασθενούς που βήχει ανεξέλεγκτα και αδυνατεί να χρησιμοποιήσει μάσκα). Το προσωπικό καθαρισμού, που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19, πρέπει να φέρει μάσκα, γάντια ποδιά προστασίας, καθώς και γυαλιά προστασίας ή προσωπίδα, αν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης βιολογικών υγρών ή χημικών καθαριστικών.
 • Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID, πρέπει αυτό να απομονωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις και να αντιμετωπιστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εκτός νοσοκομείου ή να μεταφερθεί σε κατάλληλη υγειονομική μονάδα, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του καταλύματος με τις οδηγίες του εξετάζοντος ιατρού.
 • Ο ασθενής μεταβαίνει ή μεταφέρεται με όχημα (με την ενδεικνυόμενη χρήση ΜΑΠ) στον ορισμένο χώρο απομόνωσης ή την τοπική Μονάδα Υγείας, αφού πρώτα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Μονάδα αυτή.
 • Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
 • Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για ιατρικές επεμβάσεις, αν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
 • Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
 • Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.
 • Καθαρισμός και απολύμανση του δωματίου και άλλων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος COVID-19

Αν ένας επισκέπτης ή υπάλληλος του καταλύματος αξιολογηθεί ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 συστήνονται τα εξής:

 • Απομόνωση σε ορισμένο χώρο καραντίνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
 • Σίτιση στο δωμάτιο και το άτομο σε απομόνωση να μη χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος.
 • Το προσωπικό του καταλύματος να αποφεύγει να εισέρχεται στο δωμάτιο, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.
 • Κατά την είσοδο στο δωμάτιο, συστήνεται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας και γαντιών.
 • Κατά την έξοδο από το δωμάτιο, τα χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκα απορρίπτονται και ακολουθεί υγιεινή των χεριών.
 • Συστήνεται να ληφθεί μέριμνα, ώστε περιορισμένος -κατά το δυνατόν- αριθμός προσωπικού να έρχεται σε επαφή με το άτομο σε καραντίνα.

Βιβλίο Συμβάντων COVID-19 και Αρχείο Καταλύματος

 • Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του γραφείου τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στα καταλύματα γραπτώς ή με ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος κρατήσεων (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
 • Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
 • Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου υπηρεσίας και συμβάντων.

Υποδοχή

 • Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Ειδικές σημάνσεις στο δάπεδο της εταιρείας ενημερώνουν τους πελάτες για την υποχρεωτική τήρηση των αποστάσεων.
 • Χρήση αντισηπτικού στην υποδοχή για την χρήση των πελατών.
 • Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
 • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων. Προτείνεται το check-in/check-out σε υπαίθριο χώρο.
 • Γίνεται απολύμανση των κλειδιών και τηλεχειριστηρίων – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση μετά από τη χρήση.
 • Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Υπηρεσίες Καταλύματος και Δωματίων

 • Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 
 • Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους, καθαρισμός και αερισμός δωματίων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση υφασμάτινων επιφανειών με συσκευή ατμού >70°.
 • Αλλαγή λινών και καθαρισμός των καταλυμάτων ανάλογα το κατάλυμα. 
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών.

Σε όλα τα δωμάτια του καταλύματος, εφαρμόζονται οι οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για την “Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά την χρήση κλιματιστικών μονάδων”.

 • Καθαρισμός, συντήρηση και επαναλειτουργία κλιματιστικών μονάδων βάσει της οδηγίας για την πρόληψη της νόσου των Λεγεωναρίων. 
 • Συνεχής καθαρισμός φίλτρων κλιματιστικών μονάδων μετά από κάθε αναχώρηση.
 • Μέριμνα για τον φυσικό αερισμό μέσω ανοιγμάτων ακόμα και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μονάδων. 

Λειτουργία Πισίνας

 • Απολύμανση σε ξαπλώστρες μετά από κάθε αναχώρηση πελατών.
 • Έλεγχος, μέτρηση και ρύθμιση επιπέδου χλωρίωσης, PH, θερμοκρασίας και τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής.